Privacy- en cookieverklaring

Family Money Buddy is een tool waarmee jij inzicht kunt krijgen in jouw financiële situatie met een kindje erbij.

Family Money Buddy is een initiatief van Nationale-Nederlanden Bank N.V.. Nationale-Nederlanden Bank N.V. neemt de grootste zorg in acht om jou en je persoonlijke gegevens te beschermen en middels deze privacyverklaring stellen we je graag op de hoogte over de manier waarop wij je gegevens wel of niet gebruiken. Persoonlijke gegevens zijn een belangrijke kwestie  voor veel mensen.

Wij houden ons aan de Nederlandse en Europese wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van je verzamelen voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.

Contactgegevens Family Money Buddy
Nationale-Nederlanden Bank N.V. verzamelt jouw persoonsgegevens via de website voor het maken, bewaren en delen van jouw financieel overzicht.  Contact over Family Money Buddy kan per e-mail via info@familymoneybuddy.nl  

Omschrijving van de persoonsgegevens
Het gaat om de volgende persoonsgegevens van jou:
- e-mailadres;
- de door jouw ingevulde inkomsten en uitgaven.

Informatie over contact dat je met ons hebt gehad:
- e-mail verkeer naar aanleiding van vragen en/of klachten.

Doeleinden van gebruik
Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Family Money Buddy je persoonsgegevens en de informatie over jouw contact met Family Money Buddy opslaat.

Op grond van gerechtvaardigd belang
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor:
- het gebruik maken van de mogelijkheden binnen onze dienst, bijvoorbeeld jouw e-mailadres voor het opsturen van jouw financieel overzicht;
- analyses te doen op het gebruik van Family Money Buddy ten behoeve van product- en dienstontwikkelingen, bijvoorbeeld een analyse op de doelgroep die gebruikmaakt van onze dienst.

Toestemming voor marketing activiteiten
Wij gebruiken je e-mailadres na het verkrijgen van jouw toestemming, voor het versturen van financiële tips, nieuws en aanbiedingen voor producten van Nationale-Nederlanden.

Aan wie kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken
Wij kunnen jouw persoonsgegeven verstrekken aan de hieronder genoemde personen, bedrijven en instanties. We doen dat alleen als we daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben en de verstrekking van jouw gegevens daarvoor noodzakelijk is. Wij verstrekken jouw gegevens aan onderstaande partijen:
- Onze medewerkers, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden
- Bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden (‘verwerkers’). Dat doen we voor het aanbieden en onderhouden van Family Money Buddy en het sturen van financiële tips, nieuws en aanbiedingen voor producten van Nationale-Nederlanden.  

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw financiële gegevens alleen wanneer jij ervoor kiest om het financieel overzicht per e-mail te laten opsturen. Jouw financiële gegevens, waaronder jouw inkomen en uitgaven bewaren wij na opsturen één maand. Daarna verwijderen wij jouw e-mailadres die opgeslagen is bij jouw financiële gegevens, waardoor deze niet meer naar jou te herleiden zijn. Het e-mailadres dat je met ons hebt gedeeld voor marketingactiviteiten, wordt apart opgeslagen en bewaren wij zolang er sprake is van geldige toestemming.  

Gegevensbeveiliging
Wij doen er alles aan om alle gegevens op de best mogelijke manier te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Family Money Buddy maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Zo zijn onze gegevens encrypted, zijn de gegevens alleen toegankelijk met een wachtwoord en hebben werknemers van Family Money Buddy alleen toegang tot de gegevens in het geval dit nodig is. Mocht er onverhoopt iets mis gaan met je persoonsgegevens, dan zullen wij gelijk actie ondernemen en als er een risico is voor jouw privacy dit melden bij jou en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je wettelijke rechten
Je mag ons vragen om de gegevens die wij van jou hebben opgeslagen in te kunnen zien, aan te laten passen, te laten verwijderen en af te laten schermen. Ook kun je ons vragen om jouw gegevens over te dragen. Dit kun je doen door ons een e-mail te sturen naar info@familymoneybuddy.nl. Wij streven ernaar je binnen 30 dagen te hebben beantwoord.

Klachten
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Hiervoor kun je met ons contact opnemen via info@familymoneybuddy.nl. Als je niet tevreden bent over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je ook een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming van Nationale-Nederlanden Bank N.V. via FG-Bank@nn.nl.

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens, en kom je er met ons niet uit, dan kun je de klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Op de website (www.FamilyMoneyBuddy.nl) worden cookies gebruikt om diverse functionaliteiten op de website mogelijk te maken en om inzicht te verkrijgen in het bezoekers- en gebruiksgedrag. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van je device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Family Money Buddy of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:
- functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (voorkeuren/technische of functionele cookies;
- het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (statistieken/analytische cookies); 

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

Cookie­Consent

familymoney­buddy.nl

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige  domein

1 jaar

HTTP 


Statistieken/analytische cookies
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Er worden op de website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij maken gebruik van Google Analytics en Hotjar.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

_ga

familymoney­buddy.nl

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

HTTP 

_gat

familymoney­buddy.nl

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

1 dag

HTTP

_gid

familymoney­buddy.nl

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

HTTP


Marketing cookies (inclusief social media cookies)
Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Wij maken gebruik van Facebook en Hotjar.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn

Type

Fr

facebook.com

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentie-producten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

3 maanden

HTTP 

Tr

facebook.com

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentie-producten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

Session

Pixel

_fbp

familymoney­buddy.nl

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentie-producten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders.

3 maanden

HTTP

_hj­Included­InSample

familymoney­buddy.nl

Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.

Session

HTTP

hjView­portId

familymoney­buddy.nl

Meten van bezoekers­gedrag op Family Money Buddy

Session

HTML


Verwijderen van cookies
In bovenstaande tabellen zijn alle vervaltermijnen van de cookies genoemd. Dat betekent dat de cookies na die periode automatisch verlopen. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de vervaltermijn is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze versie is van 21-06-2019.